Podaruj 1% podatku i pomóż niewidomym dzieciom!

Zobacz film promujący kampanię

Pomóż nam spełniać ich marzenia!

Korzystaj z programów do wypełniania PIT!

Pobierz lub uruchom online bezpłatny program do rozliczenia podatkowego. Rozlicz swój PIT
i przekaż 1% na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Jeśli wypełniasz deklarację w formie papierowej…

Wpisz nasz nr KRS 0000054086 w odpowiedniej rubryce. Samym przelewem kwoty 1% podatku zajmie się Twój urząd skarbowy.

Nie zapomnij o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania). Uzyskamy w ten sposób możliwość przekazania podziękowania za wpłatę oraz poinformowania o celach, na jakie została przeznaczona.

PIT-28     KRS wpisz w poz. 139, wyrażenie zgody na udostępnienie danych poz. 142

PIT-36     KRS wpisz w poz. 415, wyrażenie zgody na udostępnienie danych poz. 418

PIT-37     KRS wpisz w poz. 123, wyrażenie zgody na udostępnienie danych poz. 126


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018″ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w bazie organizacji pozarządowych ngo.pl