TO ICH MIEJSCE
I ICH PASJE!

POMÓŻ NAM W ICH REALIZACJI!

PRZEKAŻ NA RZECZ

Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

Korzystaj z programów do wypełniania PIT!

Pobierz lub uruchom online bezpłatny program do rozliczenia podatkowego. Rozlicz swój PIT i przekaż 1% na pomoc podopiecznym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.


Jeśli wypełniasz deklarację w formie papierowej…

Wpisz nasz nr KRS 0000054086 w odpowiedniej rubryce. Samym przelewem kwoty 1% podatku zajmie się Twój urząd skarbowy.
Nie zapomnij o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania). Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazania podziękowania za wpłatę oraz poinformowania o celach, na jakie została przeznaczona.


PIT-28 KRS - pole nr 134,
wyrażenie zgody - pole nr 137

PIT-36 KRS - pole nr 323,
wyrażenie zgody - pole nr 326

PIT-37 KRS - pole nr 137,
wyrażenie zgody - pole nr 140

 

opp


Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi posiada status organizacji pożytku publicznego i figuruje w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015″ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w bazie organizacji pozarządowych ngo.pl

 

Wykonawcą programu PIT FORMAT 2015 jest Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT www.programy-format.pl

 

To ich miejsce i ich pasje!
Pomóż nam w ich realizacji!