Zarząd

  • Prezes: Paweł Kacprzyk
  • I Zastępca Prezesa: s. Radosława – Anna Podgórska
  • II Zastępca Prezesa: Józef Placha
  • Sekretarz: Beata Sawicka
  • Zastępca Sekretarza: s. Alberta - Grażyna Chorążyczewska
  • Skarbnik: s. Jeremia - Bożena Zych
  • Zastępca Skarbnika: Stefan Dunin-Wąsowicz

Członkowie:

  • Włodzimierz Domański
  • Damian Reśkiewicz
  • Paweł Wdówik