Poszukujemy pracowników na stanowiska:

Referenta/Starszego Referenta w Dziale Administracji

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie poszukuje kandydata na stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Dziale Administracji.

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie:

 • wsparcie dyrektora ds. administracyjnych w nadzorze nad utrzymaniem w dobrym stanie budynków i obiektów.
 • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej dla budynków, obiektów i urządzeń współpraca w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego.
 • planowanie inwestycji, przygotowywanie wewnętrznych kosztorysów inwestycyjnych oraz nadzór i współpraca z zewnętrznymi uczestnikami inwestycji.
 • prowadzenie ewidencji przeglądów i pomiarów dla instalacji (m.in. elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych), badań próbek wody basenu rehabilitacyjnego oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.
 • nadzór nad umowami na dostarczanie zimnej wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej oraz negocjowanie stawek do umów z dostawcami.
 • nadzór nad umowami konserwacji urządzeń technicznych towarzystwa, zlecanie okresowych badań dla urządzeń objętych nadzorem UDT.
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego – studia I lub II stopnia (kierunek budownictwo lub pokrewne),
 • umiejętności obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • zmysłu technicznego i praktycznej wiedzy technicznej,
 • prawa jazdy kat. B,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, dokładności i  sumienności,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Oferujemy:

 • etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • zatrudnienie w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

 

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisko pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

Oczekujemy:

 • co najmniej średniego wykształcenia medycznego z pielęgniarstwa i/lub wyższego zawodowego z pielęgniarstwa,
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • ukończonego kursu z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Oferujemy:

 • wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi,
 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • elastyczny harmonogram czasu pracy,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

LEKARZ PEDIATRA

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni lekarza pediatrę do przychodni POZ

Oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • specjalizacji z zakresu pediatrii (lub w trakcie specjalizacji)
 • nastawienia na jakość obsługi Pacjenta
 • umiejętności planowania i organizowania pracy
 • odpowiedzialności i samodzielności

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze czasu pracy odpowiadającym min. 1/4 etatu,
 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • elastyczny harmonogram czasu pracy,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY (forma zatrudnienia: umowa o pracę)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji rejestrów VAT,
 • Prowadzenie miesięcznych deklaracji VAT,
 • Fakturowanie – wystawianie faktur VAT dla usługobiorców,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Inwentaryzacje majątku i ich rozliczenia,
 • Wsparcie Zespołu w realizacji procesów księgowych, 
 • Aktywny udział w zadaniach cyklicznych i pozostałych czynnościach administracyjno-księgowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia min. średniego ekonomicznego, (mile widziane wykształcenie wyższe o specjalności rachunkowość)
 • Min. dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Chęci dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze, 
 • Umiejętności pracy w zespole, 
 • Umiejętności pracy w środowisku MS Office,
 • Skrupulatności i pozytywnego nastawienia,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Otwartości na zdobywanie i pogłębianie wiedzy merytorycznej.

Nasza oferta:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość wsparcia finansowego przy podnoszeniu kwalifikacji,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@laski.edu.pl

 

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”