Poszukujemy pracowników na stanowiska:

REFERENT DZIAŁU KADR I PŁAC

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisko referenta Działu Kadr i Płac, na podstawie umowy o pracę.

Oczekujemy:

 • co najmniej średniego wykształcenia /lub wyższego ekonomicznego,
 • co najmniej 3 lat pracy w dziale kadry-płace
 • znajomości programów Płatnik, Excel

Oferujemy:

 • wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisko pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania.

Oczekujemy:

 • co najmniej średniego wykształcenia medycznego z pielęgniarstwa i/lub wyższego zawodowego z pielęgniarstwa,
 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • ukończonego kursu z zakresu pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Oferujemy:

 • wymiar czasu pracy odpowiadający 1 etatowi,
 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • elastyczny harmonogram czasu pracy,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

LEKARZ PEDIATRA

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach k/Warszawy zatrudni lekarza pediatrę do przychodni POZ

Oczekujemy:

 • aktualnego prawa wykonywania zawodu,
 • specjalizacji z zakresu pediatrii (lub w trakcie specjalizacji)
 • nastawienia na jakość obsługi Pacjenta
 • umiejętności planowania i organizowania pracy
 • odpowiedzialności i samodzielności

Oferujemy:

 • zatrudnienie w wymiarze czasu pracy odpowiadającym min. 1/4 etatu,
 • formę zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji,
 • elastyczny harmonogram czasu pracy,
 • pracę w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: kadry@laski.edu.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

SPECJALISTA ds. PROMOCJI i INFORMACJI (forma zatrudnienia: umowa o pracę)

Główne zadania wynikające z zakresu obowiązków:
1. Uczestniczy w tworzeniu planów promocyjno-informacyjnych Towarzystwa, a następnie w ich realizacji we współpracy z Zarządem Towarzystwa.
2. Aktywnie prowadzi działania PR w szczególności uwzględniające:

 • stałe utrzymywanie kontaktów z mediami, w tym budowanie aktualnej bazy kontaktów,
 • organizowanie wizyt dziennikarzy, fotoreporterów, ekip filmowych w placówkach Towarzystwa,
 • przygotowywanie materiałów prasowych o działaniach Towarzystwa,
 • utrzymywanie kontaktów roboczych z władzami lokalnymi, instytucjami oraz indywidualnymi osobami prywatnymi ważnymi dla Towarzystwa,

3. Wszechstronnie informuje o działalności Towarzystwa m.in. poprzez:

 • planowanie i organizowanie kampanii informacyjnych,
 • organizację spotkań, konferencji, seminariów,
 • tworzenie folderów, scenariuszy materiałów filmowych,
 • uczestniczenie w produkcji innych materiałów reklamowych.

4. Monitoruje opinie i informacje o Towarzystwie (szerzej o „Dziele Lasek”) w mediach powszechnych, społecznościoych i publikacjach fachowych. Przygotowuje informacje dla Zarządu Towarzystwa.
5. Dba o aktualność strony internetowej Towarzystwa oraz aktualizuje media społecznośiowe Towarzystwa. Moderuje ruch na profilach i kanałach mediów społecznościowych.
6. Uczestniczy w konferencjach, warsztatach, spotkaniach i wydarzeniach związanych z tematyką dotyczącą działalności Towarzystwa i ogólnie dotyczącymi spraw osób niewidomych.
7. Regularnie przedstawia przełożonemu plany i sprawozdania z prowadzonej działalności.
8. Przeprowadza niezbędne szkolenia pracowników Towarzystwa w zakresie działań promocyjno-informacyjnych.
9. Realizuje inne zadania powierzone przez przełożonego i Zarząd Towarzystwa.

Wymogi konieczne, które powinien spełniać kandydat:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze minimum 3 lata,
3. Umiejętność prowadzenia działań promocyjnych, Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
4. Doświadczenie w redagowaniu tekstów informacyjnych i promocyjnych,
5. Doświadczenie w redagowaniu tekstów dziennikarskich,
6. Umiejętność pracy w programach biurowych, w szczególności tworzenia prezentacji,
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Doświadczenia we współpracy z wykonawcami w zakresie zamówień dotyczących upominków reklamowych, druków materiałów poligraficznych itp..

Wymogi pożądane, które powinien spełniać kandydat:
1. Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
2. Umiejętności robienia zdjęć i nagrywania krótkich filmów,
3. Znajomość specyfiki pracy w organizacji pozarządowej – najlepiej doświadczenie w pracy w III sektorze,
4. Dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy.

Nasza oferta:
1. Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
2. Możliwość wsparcia finansowego przy podnoszeniu kwalifikacji,
3. Niezbędne narzędzia pracy.

Kandydat na stanowisko specjalisty powinien przesłać następujące dokumenty:

 • życiorys (C.V.),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie wymagane na danym stanowisku pracy,
 • inne dokumenty, które wnioskodawca lub kandydat uzna za istotne,KSIĘGOWA/KSIĘGOWY (forma zatrudnienia: umowa o pracę)

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji rejestrów VAT,
 • Prowadzenie miesięcznych deklaracji VAT,
 • Fakturowanie – wystawianie faktur VAT dla usługobiorców,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Inwentaryzacje majątku i ich rozliczenia,
 • Wsparcie Zespołu w realizacji procesów księgowych, 
 • Aktywny udział w zadaniach cyklicznych i pozostałych czynnościach administracyjno-księgowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia min. średniego ekonomicznego, (mile widziane wykształcenie wyższe o specjalności rachunkowość)
 • Min. dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Chęci dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze, 
 • Umiejętności pracy w zespole, 
 • Umiejętności pracy w środowisku MS Office,
 • Skrupulatności i pozytywnego nastawienia,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Otwartości na zdobywanie i pogłębianie wiedzy merytorycznej.

Nasza oferta:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość wsparcia finansowego przy podnoszeniu kwalifikacji,
 • Niezbędne narzędzia pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres kadry@laski.edu.pl

 

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”