Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Laskach

www.niewidomionline.pl

Technikum dla Niewidomych, Technikum Masażu, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Policealna

Zapisy do szkół:
tel. 22 752 31 01
e-mail: biuro.szkolne@laski.edu.pl
 


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej

Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
szkoła tel. 22 752 31 15
sekretariat tel. 22 752 31 01
e-mail: sekretariat@niewidomionline.pl
Dyrektor: Stanisław Badeński
tel. 22 752 31 17, 22 752 31 14